Repertuar kina
  • Rodzina 500 plus
  • System Informacji o Środowisku
  • Biłgorajska Karta Rodzina na 5 +
  • Zalew Bojary
  • System Informacji Przestrzennej

Kościół św. Jerzego

Kościół św. Jerzego został wniesiony w latach 1790 - 1793 z inicjatywy księdza Jana Zieniewicza na miejscu drewnianej świątyni jako cerkiew greko - katolicka. Cerkiew konsekrował 28 V 1789 roku biskup chełmski Porfiry Ważyński. Po kasacie unii w latach 1875 - 1916 cerkiew została zamieniona na prawosławną. Na frontowej ścianie świątyni znajduje się tablica poświęcona kapelanowi „Solidarności" zamordowanemu przez funkcjonariuszy SB, księdzu Jerzemu Popiełuszce. W kruchcie świątyni znajdują się tablica poświęcona Eleonorze z Kamieńskich Nowakowskiej, żonie Krzysztofa Radziwiłła, a następnie szambelana Stanisława, zmarłej w 1816 roku. Druga tablica w kruchcie upamiętnia poległych uczestników II wojny światowej; pomordowanych i ofiary represji NKWD, UB, SB w latach 1944 - 1989. Fundatorem tej tablicy był Adolf Kalczyński. Na suficie kruchty jest fresk ze świętym Jerzym. Świątynia po rozbudowie w 1989 roku jest trójnawowa. Wewnątrz świątyni w prawej nawie znajduje się tablica poświęcona fundatorom cerkwi. Tekst na tablicach wymienia ks. Jana Zieniewicza z żoną Anastazją, syna Stefana Zieniewicza z żoną Anną, biskupa Profirego Skarbka Ważyńskiego; ks. Grzegorza Papińskiego z żoną Marią z Bierkiewiczów, Stanisława Kostkę Potockiego z żoną Aleksandrą i synem Aleksandrem oraz Jana Potockiego. W nawie głównej ostatnia tablica poświęcona jest księdzu Janowi Samolejowi, który zginął w obozie Dachau. W ołtarzu głównym znajduje sie obraz patrona świątyni św. Jerzego. W ołtarzach bocznych znajdują się obrazy Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa i Matki Boskiej Częstochowskiej.

Zabytkowa ambona jest dziełem ludowego rzeźbiarza Andrzeja Sierka z Lipin Dolnych. W oknach nawy głównej i nazw bocznych znajdują się witraże przedstawiające polskich świętych: św. Andrzeja Boboli, św. Stanisława, biskupa św. Stanisława Kostki, św. Wojciecha biskupa, św. Kazimierza, św. Jadwigę Królową, św. Maksymiliana Kolbe, św. Brata Alberta Chmielowskiego.

W nawach bocznych znajdują się obrazy przedstawiające sceny: Wniebowstąpienia, Wniebowzięcia NMP, Zesłania Ducha Świętego, Ojca Świętego Jana Pawła II na tle Bazyliki Św. Piotra w Watykanie. W ołtarzach naw bocznych umieszczone są obrazy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz Jezusa Miłosiernego. Freski na suficie nawy głównej przedstawiają czterech ewangelistów, scenę Zwiastowania NMP i Szymona Cyrenejczyka pomagającego nieść krzyż Jezusowi Chrystusowi, fresk na łuku tęczowym przedstawia scenę Zmartwychwstania, a fresk w prezbiterium scenę końca świata. Na kościelnej wieży znajdują się dzwony odlane w słynnej ludwisarni Felczyńskich w Przemyślu. W sąsiedztwie kościoła znajduje się drewniany krzyż z 1841 roku.

  • Kościół św. Jerzego - Biłgoraj

  • Kościół św. Jerzego - Biłgoraj

  • Kościół św. Jerzego - Biłgoraj

  • Kościół św. Jerzego - Biłgoraj

  • Kościół św. Jerzego - Biłgoraj


Proszę czekać... Proszę czekać...