Repertuar kina
  • Rodzina 500 plus
  • System Informacji o Środowisku
  • Biłgorajska Karta Rodzina na 5 +
  • Zalew Bojary
  • System Informacji Przestrzennej

Wioska Dziecięca SOS w Biłgoraju

 

Wioska Dziecięca SOS w Biłgoraju została oficjalnie otwarta 31 maja 1984 r.  jako 211. Wioska Dziecięca SOS na świecie.  Była pierwszą Wioską w Polsce i ówczesnej Europie Wschodniej. Opierała się na idei Hermanna Gmeinera - twórcy Wiosek Dziecięcych SOS (pierwsza Wioska powstała w Imst w Austrii w 1949 roku). Powstała
z inicjatywy władz lokalnych miasta Biłgoraj. Wioska Dziecięca SOS wybudowana została w hołdzie ok. 30 000 dzieci Zamojszczyzny wywiezionych do Niemiec w czasie II Wojny Światowej. Obecnie jest jedną z 496 Wiosek Dziecięcych SOS działających w 132 krajach świata. Funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia SOS-Kinderdorf International, największej organizacji charytatywnej działającej na rzecz dzieci.

            Stowarzyszenie SOS-Kinderdorf International zostało uhonorowane wieloma nagrodami za działalność humanitarną, m.in. prestiżową nagrodą Conrada Nicholsona Hiltona w 2002r. i nominacją do Pokojowej Nagrody Nobla.

            Wioska Dziecięca SOS w Biłgoraju uratowała wiele dzieci, stworzyła im rodzinny dom i fundament na dorosłe samodzielne życie. Do chwili obecnej w Wiosce Dziecięcej SOS w Biłgoraju wychowywało się 281 dzieci, usamodzielniło się 126  wychowanków.

Kilkunastu wychowanków pozostało w naszym mieście. Założyli własne rodziny
i wychowują własne dzieci. Niektórzy pracują m. in. w szkołach zajmując się edukacją dzieci i młodzieży.

            Wioska Dziecięca SOS w Biłgoraju podejmuje wiele działań na rzecz środowiska lokalnego.

Od 2001r. wspólnie z lokalnymi szkołami i instytucjami kulturalnymi organizuje coroczną Spartakiadę Sportowo-Integracyjnę uczniów szkół podstawowych  i gimnazjalnych miasta Biłgoraj  „Wygrajmy razem", która od roku ma swoją kontynuację w ogólno miejskich Szkolnych Igrzyskach Olimpijskich;

Wioska blisko współpracuje ze Szkołą Podstawową Nr 4. Od 10 lat umożliwia korzystanie  z sali gimnastycznej uczniom tej szkoły, a Szkoła Podstawowa Nr 4 organizuje w Wiosce corocznie Festyn Powitania Wiosny.

Dzieci z osiedla i Szkoły Podstawowej Nr 4 uczestniczą w kursach komputerowych
w Wiosce i korzystają z bazy komputerowej Wioski, Szkoła Podstawowa Nr 4                           i Przedszkole Nr 3 korzystają z wioskowego kręgu ogniskowego, a okoliczni mieszkańcy           z placów zabaw i boisk sportowych;

Studenci uczelni wyższych, między innymi Kolegium UMCS w Biłgoraju i Kolegium Pracowników Służb Społecznych odbywają w Wiosce praktyki studenckie, piszą prace dyplomowe.

            Wioska Dziecięca SOS w Biłgoraju odegrała bardzo istotną rolę w promocji miasta. Dzięki Wiosce Dziecięcej SOS miasto Biłgoraj jest znane w Polsce i daleko poza granicami kraju. Biłgoraj ze względu na fakt funkcjonowania w nim Wioski był odwiedzany przez takie osobistości jak: premierzy Rzeczpospolitej Polskiej -   Hannę Suchocką i Leszka Millera, prezydenta FIFA dr. Joao Havelange oraz inne osobistości świata polityki, nauki i kultury. Wielokrotnie gościły w mieście i w Wiosce stacje telewizyjne, m.in. TVP2, TVN, TVP3, a w prasie lokalnej, ogólnopolskiej                                 i międzynarodowej pisano o Wiosce i Biłgoraju. W licznych publikacjach podkreślano  piękną ideę dawania opuszczonym i osieroconym dzieciom na nowo domu
i szczęśliwszego lepszego dzieciństwa w Biłgoraju. Dzięki bliskiej współpracy
z biłgorajskimi parafiami Wioskę wielokrotnie odwiedzali biskupi, a wychowanka Wioski  wręczyła w Zamościu  dar Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, będący symbolem opieki dorosłych nad dziećmi. W ramach akcji sadzenia Tysiąca Drzewek Pomników, jako podziękowanie Janowi Pawłowi II za wielki pontyfikat, w Wiosce posadzono Dąb im. Hermana Greinera.

            Promocją dla miasta są też prace naukowe i badania opisywane
w publikacjach krajowych i zagranicznych.

            Należy podkreślić, że prezydent SOS-Kinderdorf International - Helmut Kutin podczas uroczystości XX-lecia Wioski otrzymał symboliczne klucze do miasta Biłgoraj.

            25 lat funkcjonowania Wioski Dziecięcej SOS w Biłgoraju, bliska współpraca Wioski i Miasta, działania Wioski na rzecz Miasta oraz piękna idea dawania dzieciom na nowo domu, rodziny i perspektywy dorosłego samodzielnego życia zasługują na uznanie
i nadanie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla miasta Biłgoraj".

Proszę czekać... Proszę czekać...