Repertuar kina
 • Rodzina 500 plus
 • System Informacji o Środowisku
 • Biłgorajska Karta Rodzina na 5 +
 • Zalew Bojary
 • System Informacji Przestrzennej

Kościół św. Jerzego.

Kościół św. Jerzego

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  W końcu XIXw. istniała w Biłgoraju parafia greko-katolicka (unicka) dla której zniesiono kościół pw. św. Jerzego w latach 1790-93r. z fundacji ks. J. Ziemiewicza.

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  Kościółek św. Jerzego został konsekrowany w 1798r. przez chełmskiego biskupa unickiego Porfi Warzyńskiego.

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  Po likwidacji obrządku unickiego przez władze carskie w 1875r. kościół został przekształcony w prawosławna cerkiew.

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  Cerkiew św. Jerzego - została gruntownie wyremontowana, obszerna plebania objęta przez popa oraz należące do niego liczne budynki gospodarcze.

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  Na murze kościoła unickiego, obecnie św. Jerzego.

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  W roku 1915 władze rosyjskie zabrały i wywiozły w głąb Rosji dzwony, duży obraz Matki Bożej w pozłacanej sukni, obraz Pana Jezusa w srebrnej sukni i obraz Matki Bożej w srebrnej sukni.

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  W 1916r. ostatni proboszcz prawosławny opuścił cerkiew .Ks. C. Koziołkiewicz zwrócił się do biskupa Lubelskiego M. Fulmana o poświęcenie byłej cerkwi na kościółek elektoralny dla miejscowych szkół. w dniu 2 listopada 1919r. dokonano rekoncyliacji.

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  1941r. z inspiracji nacjonalistów i faszystów ukraińskich świątynia została z polecenia kreishamptmana przemianowana na cerkiew prawosławną. Plebanię zajęło gestapo niemiecki. W 1944r. gestapowcy opuszczając plebanię spalili ją. /zd. Wilczek/

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  Od 1945r. tak jak przed wojną tak i teraz kościół rektoralny prowadził przede wszystkim duszpasterstwo młodzieży do roku 1984. Do roku 1945 był obsługiwany przez 4 kapłanów: ks K. Łuszczak, F. Sokół, B. Bednarski i J. Samolej.

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w 1971r. w Biłgoraju. Do Biłgoraja zostały przywiezione ramy Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej , a nie sam Obraz.

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  W 1976r. Obchody Milenium Chrztu Polski - wysłanie listu do episkopatu niemieckiemu "Orędzia" władze komunistyczne postanowiły wykorzystać sprawę orędzia do walki z kościołem jako anty narodowy i anty socjalistyczny.

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  W dniach 4-5 IX 1971r. nawiedzenie Matki Boskiej w Biłgoraju w "symbolu pustych ram księgi Biblii i świecy"

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  Władze postanowiły "aresztować" obraz Matki Bożej np. 5czerwca 1966r. w Lublinie. Wyjeżdżając z miasta obraz został zatrzymany i od eskortowany do Częstochowy. Sytuacja ta trwała do 1972r.

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  Władze postanowiły "aresztować" obraz Matki Bożej np. 5czerwca 1966r. w Lublinie. Wyjeżdżając z miasta obraz został zatrzymany i od eskortowany do Częstochowy. Sytuacja ta trwała do 1972r.Na zdjęciu jest ks. Cz. Dmochowski, ks. Karp i ks. Róg.

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  Ks. Aleksander Furmanik wśród dzieci które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej.

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  Ks. A. Furmanik przed kościółkiem św. Jerzego z młodzieżą szkolną na lekcji religii.

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  Uczennice na placu kościelnym.

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  Ks. Furmanik jako kapłan był człowiekiem skromnym umiał nawiązać kontakt z młodzieżą mówił odważne kazania jak na owe czasy Przepracował 20 lat w Biłgoraju w kościółku św Jerzego.

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  Ksiądz Furmanik /zd. Kłosek/.

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

  Kościółek św. Jerzego.

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj

 • Kościół św. Jerzego. - Biłgoraj


Proszę czekać... Proszę czekać...