Repertuar kina
 • Rodzina 500 plus
 • System Informacji o Środowisku
 • Biłgorajska Karta Rodzina na 5 +
 • Zalew Bojary
 • System Informacji Przestrzennej

Kościół św. Marii Magdaleny.

BIŁGORAJ - PUSZCZA SOLSKA

Parafia św. Marii Magdaleny
z okazji 80 rocznicy wybudowania kościoła.

 

Bibliografia ;
"Poznajemy Ojczyznę"  Biłgoraj  2007

Jubileusz 400-lecia objawień św. Marii Magdaleny w Biłgoraju A.D. 2003

 

Zdjęcia oraz opis pochodzą ze zbiorów Jerzego Serafina.

Obróbka graficzna zdjęć: Zakład Fotograficzny ‘FotoSpecjal’ Henryk Głąb

 

Opracował i wykonał: Piotr Kudzia

 

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Puszcza Solska dawniej wieś ,obecnie dzielnica Biłgoraja wchodziła w skład dóbr Ordynackich Zamoyskich. W 1603r. miały tu miejsce objawienia św. Marii Magdaleny.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Na miejscu objawień 1604r. hrabia Jan Zamoyski ufundował kaplice. W 1644r. powstał kościół ,klasztor i parafia. Tomasz Zamoyski sprowadził na to miejsce Franciszkanów z Zamościa.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Zbudowany drewniany klasztor. Zabudowania były niszczone przez Kozaków i Szwedów. Klasztor wybudowany w 1778r. z fundacji Konstancji z Czartoryskich Zamoyskiej murowany z cegły otynkowany złożony na planie litery L.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Klasztor po częściowym pożarze w 1794r. odremontowany. Po kasacie klasztoru w 1864r. budynki zostały zajęte na plebanie ,klasztor jest dwukondygnacyjny, z wyjątkiem części wschodniej. dachy są dwuspadowe kryte częściowo blachą i dachówką.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Dzwonnica - Brama. Położona w odległości 100m od kaplicy w kierunku miasta. Została wzniesiona w II połowie XIX w. , odnowiona była 1959r.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Murowana jest z cegły , otynkowana na dolnej osi kondygnacji znajduje się przejście sklepione kolebkowo. Górna część dzwonnicy jest zwężona i przepruta dwoma wydłużonymi otworami na dzwony.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Budowla zwieńczona jest trójkątnym szczytem z kamienną rokokową rzeźbą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Dach dwuspadowy i boczne daszki pulpitowe kryte blachą miedzią. W oddali widać nie istniejące budynki mieszkalne.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Kaplica pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Wzniesiona 1794r. na miejscu spalonego kościoła. We wnętrzu kaplicy znajduje się głęboka studnia z piaskowca , z cudownym źródłem , oraz barokowy ołtarz bramkami odnawiany w 1894r. przez W. Ratyńskiego.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  W ołtarzu widnieje barokowy obraz św. Marii Magdaleny z 1792r. na bramkach są rzeźby dwóch biskupów. Znajdują się tam również dwa czteropolowe obrazy wotywne o charakterze rokokowo - ludowym z przedstawieniami legendy , oraz cud św. Marii Magdaleny.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Ulica Kościuszki , widok w kierunku Puszczy Solskiej na kościół św. Marii Magdaleny.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Widok kościoła od strony wsi Okrągłe.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Widok z cmentarza. Założony został prawdopodobnie w I połowie XIX w. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1860r. Powierzchnia około 4,5ha.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Rzeka Czarna Łada zwana Ruską Ładą. Na moście obok dawnego klasztoru Franciszkanów w Puszczy Solskiej zakonnicy pobierali myto za przekroczenie rzeki.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Widok kościoła od strony ulicy Krzeszowskiej.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Kościół w zimowej szacie.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Widok kościoła od strony cmentarza.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Widok kościoła od strony ulicy Krzeszowskiej.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Obecny kościół pochodzi z XX w. Puszcza Solska była gminą ,należała do zgody gminnego okręgu I stacji pocztowców w Biłgoraju. W 1827r. było tu 21 domostw 170 mieszkańców.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Kościół Rzymskokatolicki w Puszczy Solskiej pw. św. Marii Magdaleny. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1603r. ma miejsce objawienie św. Marii Magdaleny wzniesiono tu kapliczkę.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Obecna świątynia jest najprawdopodobniej 6 świątynia na tym miejscu. Została wzniesiona w latach 1921- 28r. według projektu Jerzego Sienneckiego. Konsekracja świątyni nastąpiła 15 maja 1932r. co upamiętnione jest tablicą w kruchcie świątyni.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  W okresie II wojny światowej nowa świątynia została uszkodzona (wieża i nawa główna). W latach 1947 -1997r. były przeprowadzane remonty generalne świątyni. Kościół jest murowany, otynkowany wzniesiony w stylu eklektycznym.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Nawiązuje do renesansowo-barokowych form architektury polskiej. Wieża kościoła jest zwieńczona renesansowym hełmem. We wnętrzu wiszą XIX i XX wieczne obrazy m.in. św. Marii Magdaleny, Matki Boskiej Różańcowej , św. Antoniego , św. Franciszka.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Widok z Mewy w kierunku kościoła przy ul. Krzeszowskiej dawniej "Borek".

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  W roku 1954r. połączone Puszcze Solską do Biłgoraja ,parafia zmieniono nazwę z Puszczy Solskiej na parafię pod wezwaniem św. Marii Magdaleny.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Na zdjęciu ksiądz Jan Mróz i ministranci. Od roku 1946 parafią opiekuje się ks. Mróz. Za jego staraniem parafianie wydźwignęli z wojennej zawieruchy budynki i kościół.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej powszechnie zwanej jako Siostry Serafitki są w Biłgoraju od 1927r.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Rozpoczęły prace w biłgorajskim szpitalu 9 grudzień1927r.i tu zamieszkały. Przed 1939rokiem pracowało w szpitalu 8 sióstr.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  W roku 1951 ks. Dziekan J. Mróz zwrócił się do Przełożonej Generalnej Zgromadzenia prosząc o katechetkę. We wrześni 1951r. do pracy przysłanych było 3 siostry.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  W okresie ogólnego usuwania sióstr zakonnych ze szpitali państwowych w 1964r. niektóre siostry pozostały we wspólnotach sióstr w parafii św. Marii Magdaleny.

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

 • Kościół św. Marii Magdaleny. - Biłgoraj

  Ołtarz kościoła św. Marii Magdaleny.


Proszę czekać... Proszę czekać...