Repertuar kina
 • Rodzina 500 plus
 • System Informacji o Środowisku
 • Biłgorajska Karta Rodzina na 5 +
 • Zalew Bojary
 • System Informacji Przestrzennej

Przedszkole Nr 2

Przedszkole Nr 2

Przedszkole Nr 2

Samorządowe Przedszkole Nr 2

Aleja 400-lecia 54

tel./fax.  (84) 686-41-83

e-mail: przedszkole2bilgoraj(#)o2.pl

adres strony: http://www.sp2.bilgo.pl/

 

Samorządowe Przedszkole Nr 2 zostało oddane do użytku 15 lutego 1989 r. Usytuowane jest w pobliżu domków jednorodzinnych, z dala od ruchu i hałasu ulicznego.

Baza materialna przedszkola jest bardzo dobra: 7 przestronnych sal, wyposażonych w niezbędny sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne,  umożliwia organizowanie ciekawych zajęć oraz zabaw.

Zaletą przedszkola jest duży, pełen zieleni ogród, wyposażony w sprzęt do ćwiczeń ruchowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych, piaskownicę oraz górkę saneczkową, która jest ulubionym miejscem zabaw dzieci nie tylko w czasie zimy. Sprzyja to częstym pobytom wychowanków na świeżym powietrzu.

Ze względu na rosnące zainteresowanie rodziców umieszczeniem dzieci  w placówce, we wrześniu 2004 roku otworzono Filię przedszkola, mieszczącą się w budynku żłobka przy ul. Przemysłowej. Od marca 2007r. funkcjonują w niej cztery grupy przedszkolne.

Obecnie do przedszkola uczęszcza 271 dzieci, które są umieszczone są w 11 oddziałach.

W placówce oprócz zajęć przewidzianych programem, prowadzone są zajęcia dodatkowe:

 

 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia rytmiczne,
 • tańce,
 • nauka języka angielskiego.

Zajęcia z religii od wielu lat prowadzone są przez siostrę zakonną. Uczestniczą w nich dzieci sześcioletnie.

Wdrażane są programy autorskie opracowywane przez nauczycieli zgodnie z zainteresowaniami dzieci. Duży nacisk kładzie się na rozwijanie uzdolnień przedszkolaków oraz uwrażliwienie ich na potrzeby innych. Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami czyniąc z nich partnerów w tworzeniu placówki przyjaznej dzieciom.

Aktualnie w przedszkolu pracuje 20 nauczycieli, z czego 13 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 3 kontraktowych. Personel pedagogiczny legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim, 1 osoba ukończyła studia na poziomie licencjackim.

Personel administracyjno - obsługowy stanowi 20-osobowa załoga, która stara się zaspokoić wszystkie dziecięce potrzeby, służy pomocą i opieką.

 

W adresach e-mail wyrażenie (#) należy zastąpić symbolem @

 • Przedszkole Nr 2 - Biłgoraj

 • Przedszkole Nr 2 - Biłgoraj

 • Przedszkole Nr 2 - Biłgoraj

 • Przedszkole Nr 2 - Biłgoraj

 • Przedszkole Nr 2 - Biłgoraj

 • Przedszkole Nr 2 - Biłgoraj

Proszę czekać... Proszę czekać...