Repertuar kina
  • Rodzina 500 plus
  • System Informacji o Środowisku
  • Biłgorajska Karta Rodzina na 5 +
  • Zalew Bojary
  • System Informacji Przestrzennej

Gazeta Samorządowa

 

GAZETA SAMORZĄDOWA "TANEW" 

Pismo Tanew pojawiło się na rynku wydawniczym Biłgoraja pod koniec 1989 roku . Pierwszy numer ukazał się 15 listopada,  jako biuletyn Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność”. Roman Sokal, polonista i regionalista, był pierwszym redaktorem naczelnym Tanwi. Pomysł na gazetę zrodził się pod koniec lat osiemdziesiątych minionego stulecia, podczas jego pobytu na emigracji w USA. Po powrocie z zagranicy, we współpracy ze środowiskiem biłgorajskiej Solidarności zaczął Tanew wydawać jako dwutygodnik 4-stronicowy formatu A4, drukowany metodą „chałupniczą”.  Teksty pisano na maszynie, następnie kopiowano je na kserografie. W tamtym czasie w publikację Tanwi angażowali się m.in. plastycy Krystyna i Marek Kamieniakowie, drukarz zarazem autor fraszek Henryk Mielniczuk, Józef Skakuj zajmujący się kolportażem itd. Teksty pisali głównie aktywiści Solidarności. Z uznaniem do tej inicjatywy odnosił się Janusz Różycki, biłgorajski działacz tej organizacji. Tytuł pisma pochodzi od nazwy przepływającej przez Biłgorajszczyznę rzeki Tanew.

            Pod redakcją Romana Sokala ukazało się 12 numerów pisma ( w okresie 15 listopada 1989 r. do 27 maja 1990 r.). Kiedy został on wybrany na burmistrza Biłgoraja, przez pewien czas redagowaniem biuletynu zajmowała się Irena Waga. Pierwszy numer pod jej redakcją ukazał się 24 czerwca 1990 r. a ostatni 21 grudnia 1990 r. Następne dwa grudniowe numery z 1990 r. były redagowane przez grono współpracowników. Od 13 stycznia 1991r. redagowaniem Tanwi zajął się Stanisław Knapik i od tamtej pory pismo było wydawane jako Biuletyn Komitetu Obywatelskiego Ziemi Biłgorajskiej. Od marca 1991r. zwiększono format z A4 na A3. Pod redakcją Stanisława Knapika wydano 24 numery pisma. Początkowo oprócz logo Solidarności pismo zawierało motto: „Solidarność to ludzie, którzy sobie zawierzyli” ( cytat ks. Józefa Tischnera ).

Przełom w dziejach „Tanwi” nastąpił 5 marca 1992r., kiedy to ukazał się pierwszy numer Biłgorajskiej Gazety Samorządowej „Tanew” pod redakcją Jana Blicharza. Rada Miasta Biłgoraj uznała, że potrzebna jest gazeta samorządowa. Od tamtej pory datuje się współfinansowanie Tanwi z budżetu miasta Biłgoraj. W 1995 r. wydawcą Tanwi został Biłgorajski Dom Kultury. Kolejnym redaktorem naczelnym Tanwi został Marek Józef Szubiak. Tanew wówczas stała się miesięcznikiem z kolorową oprawą graficzną, pismo poszerzyło krąg autorów współpracujących z gazetą. Oprócz tematyki samorządowej i społeczno-gospodarczej sporo miejsca poświęcono kulturze, publikowano poezję w dziale „Konsolidacje”.

Kiedy w 1992 r. Roman Sokal przestał pełnić funkcję burmistrza Biłgoraja , wkrótce w wyniku konkursu został redaktorem naczelnym tworzonej wówczas Biłgorajskiej Telewizji Kablowej.

Na początku XXI wieku,  za sprawą ówczesnych władz miasta doszło do zmiany nazwy Biłgorajskiego Domu Kultury na Biłgorajskie Centrum Kultury. Nastąpiły też zmiany personalne zarówno w kadrze domu kultury, jak też w samorządowych mediach. W tamtym czasie redagowaniem Tanwi (sprowadzonej do skromnej formy) początkowo zajmowała się Anna Tomaszewska, następnie Alicja Lizut. Sytuacja zmieniła się po wyborach w 2002 r. kiedy burmistrzem Biłgoraja został Janusz Rosłan, a dyrektorem BCK wywodzący się z Biłgorajszczyzny Stefan Szmidt, znany aktor, twórca i zarządca  Fundacji Kresy 2000 w Nadrzeczu. Dyrektor Szmidt postanowił zadbać o poziom pisma Tanew, jak też o jakość programów Biłgorajskiej Telewizji Kablowej.  Od 2003 r. pracę w biłgorajskich mediach - początkowo na zasadzie wolontariatu - podjęły ambitne stażystki po studiach magisterskich, ponadto prawie wszystkie ukończyły podyplomowe studia dziennikarskie: Gabriela Figura, Joanna Wyrostek, Agnieszka Raduj i  Anita Szperkowska. Ich role zostały podzielone. Joanna Wyrostek i Agnieszka Raduj wraz z Romanem Sokalem współredagowały BGS „Tanew”, natomiast Gabriela Figura i Anita Szperkowska trafiły do redakcji Biłgorajskiej Telewizji Kablowej.

W 2004 r. dyrektor Szmidt na kilka lat pieczę nad biłgorajskimi mediami samorządowymi powierzył Czesławie Borowik, redaktorce z Radia Lublin (pochodzącej z Tereszpola pod Biłgorajem). Zatrudniona na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Programowych dokonała wielu zmian zarówno w układzie i zawartości merytorycznej pisma Tanew jak też w zakresie programów BTK.

Od 2005 r. Tanew należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.

W 2009 r. Gabriela Figura została Redaktorem Naczelnym Działu Medialnego, w skład którego wchodzą Biłgorajska Telewizja Kablowa i pismo Tanew. Red. Figura ukończyła magisterskie studia na Wydziale Kulturoznawstwa UW i podyplomowe studia dziennikarskie w Białymstoku.  Doświadczenie zawodowe na początku zdobywała w rozgłośni radiowej w Ostrołęce. W 2003 r. przeprowadziła się do Biłgoraja.

Od 2009 r. gazeta jest wydawana jako Biłgorajski Kwartalnik TANEW.  Pismo liczy obecnie 36 stron, zmieniło nie tylko szatę graficzną, ale też profil z gazety samorządowej na kwartalnik kulturalno-społeczny ( Miasto – Ziemia-Przedsiębiorczość- Dobro Wspólne – Dziedzictwo-Kultura ). Redakcja BK Tanew to dziennikarze pracujący w Dziale Medialnym Biłgorajskiego Centrum Kultury, jednocześnie tworzący Redakcję Biłgorajskiej Telewizji Kablowej. Z kwartalnikiem stale współpracują m.in. Henryk Wujec wywodzący się z Podlesia pod Biłgorajem, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, współtwórca KOR, były poseł na Sejm, od 2010 r. jeden z doradców prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W swoich tekstach wspomina on czasy  dzieciństwa w biłgorajskich realiach, jak też komentuje aktualne wydarzenia z odniesieniem do historii Biłgoraja. Wiele wnosi do pisma red. Adam Sikorski, dziennikarz  TVP, znany dokumentalista, specjalizujący się w tematyce II wojny światowej jak też w historii najnowszej. Zainteresowaniem cieszą się felietony prof. Piotra Wojciechowskiego z UW, jak też teksty prof. Jana Adamowskiego z UMCS. Ojciec Tomasz Dostatni porusza sferę religijności w swoim cyklu „ Dominikańskie Listy z Lublina”. Publikowane są wiersze Ernesta Brylla i artykuły znanej aktorki Alicji Jachiewicz – Szmidt na temat sztuki kulinarnej w nawiązaniu do historycznych i regionalnych akcentów. Na łamach Tanwi publikowane są artykuły, wspomnienia, reportaże biłgorajskich autorów: Wiktorii Klechowej, dr Doroty Skakuj,  Marka J. Szubiaka, Kazimierza Szubiaka, Piotra Flora jak też teksty Haliny Ewy Olszewskiej (przez wiele lat etatowej dziennikarki zamojskiej Kroniki Tygodnia). W kwartalniku pisze Anna Iskra, twórczyni Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Tanew, autorka książek „Biłgorajska Ty ziemio” i „Strój biłgorajski”. Od niedawna publikują: dr Adam Balicki, prawnik, historyk, regionalista, pracownik naukowy KUL i  Mariusz Polowy, doktorant Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Lista współpracowników, autorów tekstów jest znacznie dłuższa. Każdy numer kwartalnika opatrzony jest słowem wstępnym dyrektora Stefana Szmidta. Od czerwca 2005 r. wszystkie wydania numerów Tanwi są dostępne na www.bck.lbl.pl

- Zależy nam, żeby biłgorajskie media właściwie wypełniały swoją misję. Intelektualny poziom prezentowany przez naszych autorów, jak też rzetelność dziennikarska są niekwestionowanymi atutami Tanwi. Dbamy też o atrakcyjność programów Biłgorajskiej Telewizji Kablowej, za pośrednictwem której informujemy odbiorców zarówno o pracy samorządu miasta czy powiatu, ale też o wszystkich ważniejszych wydarzeniach w gospodarce, kulturze, sporcie i innych dziedzinach – mówi redaktor Gabriela Figura, szef Działu Medialnego BCK.

 

Dziennikarze biłgorajskich mediów i zaproszeni goście każdej soboty i niedzieli po programie informacyjnym dokonują ( na wizji ) przeglądu prasy lokalnej i regionalnej. Zainteresowaniem odbiorców cieszą się spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach programów „Rozmowa Tygodnia”, „Przez Sito” „Smaki Roztocza”, jak też najnowsza audycja red. Gabrieli Figury popularyzująca czytelnictwo. Od wielu lat BTK transmituje nabożeństwa niedzielne z Kościoła Parafii pod wezwaniem WNMP i inne ważniejsze uroczystości

religijne.

 

Od czerwca 2005 r. wszystkie wydania numerów Tanwi są dostępne w Internecie na www.bck.lbl.pl . Istnieje możliwość pobrania całego numeru Tanwi w formacie „pdf”.

 

Wydawca:                 Biłgorajskie Centrum Kultury

Adres:                        23-400 Biłgoraj

                                    ul. Tadeusza Kościuszki 16

                                     tel/fax: 84 686 -33 -70

e-mail:                        btk.redakcja@lbl.pl

marketing i reklama: btk.reklama@lbl.pl

Aktualizacja, Biłgoraj, kwiecień 2013r.

Gazeta Tanew 2011

Gazeta Tanew 2010

Gazeta Tanew 2009

Gazeta Tanew 2008

Gazeta Tanew 2007

Gazeta Tanew 2006  

Gazeta Tanew 2005

Proszę czekać... Proszę czekać...