Repertuar kina
  • Rodzina 500 plus
  • System Informacji o Środowisku
  • Biłgorajska Karta Rodzina na 5 +
  • Zalew Bojary
  • System Informacji Przestrzennej

Wioska Dziecięca SOS

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce prowadzi w Polsce cztery Wioski Dziecięce (Biłgoraj, Kraśnik, Siedlce, Karlino k. Koszalina), Wspólnotę Mieszkaniową w Kraśniku i Dom Młodzieży w Lublinie. Mieszka w nich ponad 320 dzieci, głównie sierot społecznych. Stowarzyszenie zajmuje się dziećmi, którym trudno jest znaleźć miejsce w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej z powodu licznego rodzeństwa (i konieczności rozdzielenia dzieci w wypadku adopcji) bądź traumatycznej historii życia. Zapewnia dzieciom rodzinną opiekę w Wioskach Dziecięcych, które składają się zazwyczaj z 14 domów. W każdym z nich mieszka rodzina SOS, czyli mama zastępcza/rodzice zastępczy z 6-7 dzieci.

Dom Młodzieży i Wspólnota Mieszkaniowa to miejsca, w których mieszkają Wychowankowie Wiosek Dziecięcych. Tam, pod opieką wychowawców, uczą się samodzielności i startują w dorosłość. Misją Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce jest niesienie pomocy wszystkim dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz zagrożonym jej utratą. Dla tych dzieci stowarzyszenie tworzy rodzinne formy opieki zastępczej, potocznie zwane „SOS Wioskami Dziecięcymi”. Tam opuszczone i osierocone dzieci dostają rodzinę: mamę, tatę, miłość i bezpieczeństwo, czyli warunki, w których mogą się rozwijać. Szczególny nacisk SOS Wioski Dziecięce kładą na przygotowanie dzieci do samodzielnego życia. Koncepcja Wiosek Dziecięcych zakłada konieczność zapewnienia dziecku troskliwej opieki ze strony opiekuna/opiekunów zastępczych i nie rozdzielanie rodzeństwa, a także zamieszkiwanie przez dziecko wraz z opiekunem i rodzeństwem w jednym domku, będącym częścią składową Wioski Dziecięcej SOS. Stowarzyszenie umożliwia dzieciom życie zgodne z ich kulturą i religią, tak, by mogły one stać się aktywnymi członkami społeczeństwa. Pomaga im w określeniu i wyrażeniu swoich umiejętności, zainteresowań i talentów. Zapewnia dzieciom należyte wykształcenie i umiejętności, potrzebne, by stać się aktywnymi i dobrze radzącymi sobie w życiu członkami społeczeństwa. Koncepcja Stowarzyszenia jest zgodna z najnowszymi założeniami i dorobkiem społecznej pedagogiki. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce jest częścią międzynarodowej organizacji SOS-Kinderdorf International, prowadzącej obecnie 442 Wioski Dziecięce SOS. Rodzinę i dom znajduje w nich ponad 43 600 dzieci w 131 krajach świata. Organizacja SOS-Kinderdorf International została uhonorowana wieloma nagrodami za działalność humanitarną, m.in. prestiżową nagrodą Conrada N. Hiltona w 2002 r. i nominacją do Pokojowej Nagrody Nobla. Założenia ideowe placówki określają cztery nadrzędne zasady wychowawcze. Każde dziecko w wiosce ma matkę i rodzeństwo. Naturalne rodzeństwa nie są rozdzielane. Każda rodzina wioskowa posiada swój dom, nie przestając być zarazem integralną częścią społeczności wioskowej. W swych założeniach warunki te rozwinąć mają poczucie bezpieczeństwa i własnego miejsca.

Wioska Dziecięca SOS

ul. Zielona 132

tel./fax 84 688-09-48, 84 688-09-50

  • Wioska Dziecięca SOS - Biłgoraj

  • Wioska Dziecięca SOS - Biłgoraj

  • Wioska Dziecięca SOS - Biłgoraj

  • Wioska Dziecięca SOS - Biłgoraj

  • Wioska Dziecięca SOS - Biłgoraj


Proszę czekać... Proszę czekać...