Repertuar kina
 • Rodzina 500 plus
 • System Informacji o Środowisku
 • Biłgorajska Karta Rodzina na 5 +
 • Zalew Bojary
 • System Informacji Przestrzennej

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  W tym miejscu w 1604r. była kaplica katolicka /gdzie stoi kościół/, a pod kaplicą był zbór kalwiński. Z inicjatywy kanclerza Szczuki w 1703 - 1704r. wybudowano kościół drewniany. Kościół WNMP budowany był w latach 1755-1773r.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Miasto Biłgoraj było miastem prywatnym. Właściciel był kalwinem, pozwolił także osiedlić się katolikom i unitom. W pierwszej połowie XVII w. mieszkali w Biłgoraju Żydzi.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Na budowę kościoła WNMP zbierano pieniądze od 1732r. W 1755r. wybudowano prezbiterium i zakrystię. W następnym dziesięcioleciu wybudowano jednonawową budowlę w stylu późnobarokowym, później wzmocniono fundamenty oraz wzniesiono murowaną dzwonnicę.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Kościół WNMP. W 1869r objął probostwo ks. Ludwik Mech, przeprowadził gruntowną renowację świątyni. Przebudował front kościoła, dobudował w 1883r dwie wieże z baniastymi kopułami.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Dzwonnica przy kościele wykonana dzięki staraniu ks. proboszcza Ł. Błazuckiego w 1789r. Dzwonnica była złączona z kościołem daszkiem na płatach bez żadnej podpory.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Dzwonnica była murowana z cegły i posiadała 5 dzwonów, 4 ankany żeliwne oraz murowane sklepienie. Posiadała 3 okna bez szyb i była podbita gontami. Był na niej namalowany obraz Litularis Esslesic A.B.V.M

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Na dzwonnicy i kamienny powiment prowadziły kręcone kamienne schody. Na samej górze usadzone były dzwony. Sygnaturka była umieszczona na kościele w kopule.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Po przebudowie całego frontu kościoła 1 listopada 1883r. przez ks. Proboszcza L. Mecha po wybudowaniu wierz na kościele dzwonnica przestała spełniać swoją funkcje. Została rozebrana w 1926r.w marcu.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Ołtarz kościoła WNMP rok 1955r.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Ołtarz kościoła WNMP przed 1939r.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Ołtarz kościoła WNMP przed 1939r.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Ołtarz kościoła WNMP przed 1939r.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Jasełka - zdjęcie wykonała M. Brodowska 1938r.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Widok kościoła WNMP od strony ul. Zamojskiej.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Zburzony kościół.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  11 września 1939r. godzina 16 pożar całkowicie zniszczył świątynie ,plebanię ,wikariat ,dom parafialny i wszystkie budynki kościelne.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Ks. C. Koziołkiewicz wraz z organistą W. Kotowskim z narażeniem własnego życia wyratowali z pożaru wszystkie naczynia liturgiczne mszały oraz księgi metrykalne od najstarszych aż do ówczesnych.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Spłonęły pozostawione na chórze nuty, runęły obydwie wieże ,stopiły się dzwony. Kościół został spalony aż do piwnic.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Kościół i miasto po bombardowaniu w 1939 roku.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Boże Ciało 1930r. zdj M. Brodowska.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  W 1940r. przy pomocy architekta Z. Floryna udało się uzupełnić część zawalonego sklepienia oraz od restaurować spalony dach , kryjąc go blachą z pogorzelisk.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Niemcy przygotowując się do napaści na Rosję w 1940r. wybudowali szosę Biłgoraj - Krzeszów oraz Frampol - Janów Lubelski.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Boże Ciało.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Na zdj. organista W. Kotowski pracował w parafii 55 lat od roku 1907-61.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Prowadził kancelarię parafialną chór mieszany którym kierował przez 54lata.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  W 1940r. przy pomocy architekta Z. Floryna udało się uzupełnić część zawalonego sklepienia oraz od restaurować spalony dach , kryjąc go blachą z pogorzelisk.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  W 1941r. otynkowano wewnątrz cały kościół oraz wybito 3 nowe okna, położono nową posadzkę.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Widok na kościół p.w. WNMP od ul. 3 Maja - okres II wojny światowej.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  1944r. na wieżach kościoła umieszczono nowe drewniane żaluzje, wmontowano ambonę wybudowano 2 boczne ołtarze.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Kościół i miatso po bombardowaniu w 1939 roku.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  1945r. ks. C. Koziołkiewicz przystąpił do generalnego remontu spalonego kościoła. 2 czerwca 1946r. rozpoczęto pracę przy odbudowie wież kościoła. Rok później zamówiono w Józefowie chrzcielnic. 1948-50r. założono w kościele światło elektryczne.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Dzięki ks S. Bryskiemu parafianie zakupili nowe dzwony. W 1950r. dokonano poświęcenia 3 dzwonów.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Figura w kształcie kolumny na wysokim cokole 1692 r.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Pogrzeb ks. Koziołkiewicza 09-03-1952r.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Ks. Czesław Koziołkiewicz przeprowadził na początku XXw. renowację kościoła pod wezwaniem WNMP. W Biłgoraju dziłało Polskie Stronnictwo Chrześcijańsko - Demokratyczne, którego organizatorem i przewodniczącym był ks. Koziołkiewicz.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Ks. prałat Czesław Koziołkiewicz pełnił funkcję dziekana dekanatu biłgorajskiego.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Boże Ciało przed II wojną światową

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  KSM Ż ok. 1937 rok.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Boże Ciało rok 1930.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Trzej księża Władysław, Mieczysław, Tadeusz Malawscy.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Trzej księża Władysław, Mieczysław, Tadeusz Malawscy (1953 r.).

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  12 październik 1952r. w kościele została w murowana i poświęcona płyta pośmiertna śp. ks. prałata C. Koziołkiewicza.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  W lipcu 1955r. dzięki staraniom ks. Dziekana J. Kosiora i parafian w kościele zamontowano Wielki Ołtarz.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Zakończenie 7 klasy - 1941 rok.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  1962r. ks. Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Polski ofiarował Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej wraz ze specjalnym błogosławieństwem.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  I Komunia św. - 1931 rok - ks. Jan Samolej.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Dzieci z księdzem Emilem Altmajerem podczas Pierwszej Komunii.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Śniadanie dzieci Pierwszo Komunijnych na cmentarzu kościoła ,czerwiec 1962r.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Na zdjęciu od lewej Grabowski, Serafin, Buliński, Kurys.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Chór parafii WNMP w Biłgoraju 1949 r.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Uroczystości na cmentarzu.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Uroczystości na cmentarzu.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Fresk z kościoła W.N.M.P.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

  Kościół W.N.M.P rok 1984.

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. - Biłgoraj


Proszę czekać... Proszę czekać...